•  

 • Vindmøller

  Vindmøller

  I sagens natur er en vindmølle sammensat af systemer med meget høje spændinger og energier som ved fejl kan udløse meget store skader og økonomiske konsekvenser for ejeren.
  Det er derfor vitalt at møllen er sikret bedst mulig, mod interne fejl og driftforstyrelser.
  Ud over de almindelig kendte områder som røg, fugt og temperatur sensorer, er det oplagt at en lysbuesensor kan reagere lynhurtig når et overslag i en højspændings installation eller et defekt kontaktsæt som afgiver en lysbue, som vores detektorer reagere på og bringer møllen i en sikker tilstand.

 • OFFSHORE

  OFFSHORE

  På boreplatforme er det indlysende at en fatal fejl på platformen kan have uoverskuelige konsekvenser for platformen og ikke mindst mandskabet ombord.
  Det er derfor af allerstørste vigtighed at de overvågede områder på platformen kan reagere meget hurtig, hvilket gør vores nye overvågnings system som en oplagt løsning.

 • SKIBSTRAFIKKEN

  SKIBSTRAFIKKEN

  I skibe har vi nogenlunde samme problemstilling som på boreplatforme hvor fatale fejl kan resultere i fare for mandskabet ombord. Her vil de sikrede områder typisk være generator anlæg og kraft relæer.

 • INDUSTRI

  INDUSTRI

  I industrianlæg vil større kraftrelæ installationer være oplagt at overvåge med lysbuedetektorer. Her vil defekte relækontakter udvikle større og større lysbuer som fejlen udvikler sig.
  Røg og temperatur overvågning vil i mange tilfælde have for lang reaktionstid og derfor ikke den mest effektive løsning.

 • BOLIG

  BOLIG

  Vores nye lysbuedetektor enhed er opbygget i et standard DIN-skinne monteret modul og samtidig er der mulighed for at kombinere flere typer sensorer i samme installation.
  Dette gør det oplagt at anvende enheden inden for almindelige private boliger. Her kunne en typisk overvågning være en kombination af røg, temperatur og lysebuedetektorer installeret i boligens sikringsskab.

  Hertil kommer det nye behov for overvågning af solcelleanlæg, som i stor udstrækning er opsat med central invertere, hvor op til 1000VDC er udlagt på tage og lofter, med stor risiko for højspændings fejl i højspændnings kablingen.

VELKOMMEN til CAMTO

I mere end 30 år har Camto leveret beskyttelses systemer til industrien, hvor vi var blandt de første i verden der introducerede lysbue detektorer i vindmøller. Efterfølgende har andre industrier fået øjnene op for denne meget effektive metode til at forhindre den totale katastrofe.

Vi  går nu skridtet videre med at tilbyde vores nye enheder også til det almindelige boligmarked. Specielt efter solcelle anlæg med højspændings kabling er blevet meget almindelige.