Kontrol enhed 601D0100

601D0100

601D0100 – Lysbuerelæ 48-220 V DC  (Opkoblings diagram) 

Relæet overvåger op til 16 lysbuedetektorer i parallel. I tilfælde af en lysbuefejl, giver relæet en udløseimpuls til anlæggets forsyningsbryder(e). Forsinkelsen er mindre end 1ms. Herved begrænses lysbuetiden til bryderens egen tid, hvorved såvel personskader som skader på anlægget begrænses. Relæet er fuldt statisk og har fuldstændig isolation mellem detektorindgange og udgang til udkobling afbryder. Dette betyder, at relæet kan køre på en styrespænding, og bryderen kan have en anden styrespænding. Relæets TEST -funktion bevirker, at alle funktioner kan afprøves, uden at bryderen udkobles. Relæet er forsynet med 2 frie meldekontakter. Den ene indikerer udløsning på lysbuefejl. Den anden kontakt indikerer bortfald af styrespændingen -eller at TEST – funktionen er aktiv. Lysfølsomheden kan justeres på relæets frontplade.